Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
goud waard, door zijn stabiliteit en zijn koers, maar "goud is slechts een substituut voor de dollar". De beslissing tot niet-inwisselbaarheid bekrachtigt dus in feite alleen maar een enorme de facto paradox. De dollar wordt niet langer gewaarborgd door het goud, maar de waarde van het goud wordt gewaarborgd door het bestaan van de dollar.

Dit moment van breuk en drastische ommekeer zou in alle ondubbelzinnigheid kunnen worden gehanteerd als begin van het postmodernisme. Het is een breuk die aanleiding kan zijn tot een nieuwe interpretatie van het geld, ontdaan van elke stoffelijkheid, herleid tot de instelling van een teken. Biljet en munt zijn niet langer tijdelijke en onvolmaakte symbolen voor de economische waarde, substituten in afwachting van een inwisseling tegen de solide waarde van het gele metaal dat als enige een intrinsieke of stabiele waarde heeft. Het monetaire schrift is niet langer een vervanger, een representatief element voor iets anders dat de waarde ervan garandeert, neen, het is die waarde zélf geworden.

De garantie is als het ware iets onstoffelijker geworden. Traditioneel stond het goud borg voor de waarde van het bankbiljet dat op zijn beurt garant stond voor het manuele schrift op de cheque of de elektronische tekens op de credit- of betaalkaart. Voortaan is de papieren dollar, gedrukt door de Amerikaanse Federal Reserve, zélf de waarborg, de dekking achter de banktekens. De banktekens - manueel of elektronisch - verwijzen dus naar weer andere tekens, die als garantie dienen. Met andere woorden, het teken en niet langer het ding is de waarborg, de dekking.

Waarmee zou deze breuk, deze ommekeer in de geschiedenis van de economische symboolwaarde overeenkomen in de kunst, de literatuur en de filosofie? Met het ongekende belang dat wordt gehecht aan de taal als model en ultieme referentie: een autonoom gemaakte taal, een taal (of liever een geschrift) dat op zich een reëler symbolische orde vormt dan de realiteit zelf. De ommekeer waartoe werd besloten door de economen uit de regering-Nixon is de strikt -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux