Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
economische tegenhanger van de theorieën van het schrift en de betekenaar van Lacan en Derrida, geformuleerd tijdens de jaren '60: symbolische orde, autonoom maken van de betekenaar, voorrang van het "schrift" op de aanwezigheid en de referent, op het onmiddellijk voorhanden zijn van een werkelijkheid, verwijzen van de tekens naar de tekens in een onbeperkte beweging van verschuiving en uitstel.

Omstreeks het moment waarop de dollar niet-inwisselbaar wordt verklaard, komt ook het streven tot uiting naar de veelvoudige en openhartige banden tussen zintuigen en realiteit, een streven dat aan de basis ligt van de conceptuele kunst en andere performance arts die aan het begin van de jaren zeventig de kunst uit haar lijst doen springen. Een beperkt, afgebakend waarnemingsvlak maakt plaats voor een onbegrensd operationeel veld. Alsof het zichtbare beeld van het bankbiljet, als waarde-icoon op een papieren drager, plaats maakt voor de bancaire en financiële dynamiek, met zijn eigen onderlinge relaties, zijn transacties, die actief ingrijpen op de

waarden in de veranderlijke tijd, zonder ooit stil te staan bij het concrete kapitaalbeeld. In deze overgang komt een nieuw thema tot stand. Het wordt niet vastgelegd in een beschouwend standpunt (toch al ondermijnd door het non-figuratieve), maar werpt zich op als agens, als interactief operator in een transactieveld. De overgang tussen de representatieve interpretatie van het geld (metaalgeld of papiergeld) en de operatieve invulling ervan (als praktisch en tijdelijk teken zonder ultieme referent en niet concreet verzamelbaar) vindt weerklank in deze artistieke gevoeligheid. Een "handelsgerichte" benadering van het teken, die er onveranderlijk de inzet van een uitwisseling van maakt, van een vervanging, van een substituut met als uiteindelijk perspectief een reëel voorwerp van waarde (goederen of contanten), wordt opgevolgd door een bancaire en financiële benadering die zich profileert als een bewerking in een onstoffelijk veld, een globaal veld waar overigens de zogenaamde "virtuele" economie meer en meer de bovenhand haalt op de zogenaamde "reële" economie, door haar volume en haar zin voor initiatief. -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux