Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
"Dit is een van de belangrijkste historische data, niet alleen van na de oorlog, maar van de hele economische geschiedenis van de mensheid." Dit is, zo voegt hij er nog aan toe, "de monetaire fiduciarisatie van de mensheid".

De technische argumenten die voor deze uitzonderlijke beslissing worden aangevoerd, geven blijk van een ontreddering van de substitutielogica die op haar beurt tekenend is voor de enorme belangen maar de denkbeeldige diepgang ervan niet helemaal duidelijk maakt. Terwijl de bankbiljet van één dollar (waarop de insignes van de Amerikaanse staat en het gezicht van stichtend president Washington afgebeeld zijn) aanvankelijk werd ontworpen als zijnde representatief voor een zekere hoeveelheid goud, en bijgevolg als een tijdelijk

goudsubstituut, een teken in afwachting van de latere inwisseling voor edelmetaal, worden de verhoudingen tussen het goud en zijn officiële teken nu omgekeerd. Hoe is die omkering mogelijk geworden? De redenering gaat als volgt: lang voor de verrassende beslissing om de dollar niet langer inwisselbaar te maken, was de ware internationale munt - zoals aangegeven door de keuze van het publiek, door de effectieve vraag, door de kapitaalvorming - niet langer het goud maar de dollar. Een dollarteken overigens dat Andy Warhol reeds begin van de jaren '60 herhaaldelijk aan bod liet komen op zijn doeken. Bepaalde Amerikaanse economen van de school van Stanford zijn dan ook van mening dat niet langer het goud maar wel de dollar niet alleen de universele geldstandaard maar tevens de enige echte reservemunt is. De dollar is dus niet alleen -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux