Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
beïnvloed door het evenwicht tussen vraag en aanbod.

De laatste mijlpaal in deze alomvattende evolutie liet de hele wereldeconomie de stap zetten naar de niet-inwisselbaarheid. Het was een unieke gebeurtenis, waarvan de gevolgen en de historische betekenis vooralsnog niet helemaal kunnen worden ingeschat, toen Nixon in 1971 de beslissing nam om definitief een einde te maken aan de inwisselbaarheid van de dollar in goud. Tot op dat moment waren alle internationale munten, ook al waren ze zelf niet-inwisselbaar, dat onrechtstreeks wél doordat ze konden worden omgerekend in dollar. Nixons beslissing is opmerkelijk. Het is immers een semiotische beslissing, die een revolutie betekent voor het concept teken of schrift, en voor de gebruikelijke ondergeschiktheid van de symboolwaarde ten opzichte van de realiteit. We willen niet zover gaan te stellen dat de volledige niet-inwisselbaarheid van het monetaire teken een noodzakelijke voorwaarde was voor de introductie van het elektronische geld, maar ze kadert

onmiskenbaar in dezelfde historische beweging van extreme dematerialisatie, van bijna volledige overgang naar chartaal geld, die het geld laat evolueren van een concreet verzamelbaar voorwerp, een substantie (met name de substantie van het edel metaal of desnoods de representatieve substantie van de papieren drager), naar een eenvoudig teken van krediet, de tijdelijke boeking van een te betalen schuld (eventueel via andere boekingen).

Het zal duidelijk zijn: de gedurfde beslissing om de inwisselbaarheid van de dollar af te schaffen - en daarmee de enige steunpijler onder de monetaire tekens in omloop (via de goudvoorraden in Fort Knox en elders) weg te halen - zette het concept van de representativiteit zwaar op de helling. De economische milieus hebben de reikwijdte van deze breuk uitvoerig onder de aandacht gebracht, ook als werden de metafysische, esthetische en economische gevolgen ervan vooralsnog niet gemeten. Jean Denizet bijvoorbeeld verklaart in verband met 15 augustus 1971 resoluut: -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux