Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
een onaantastbaar axioma van de politieke economie, dat ofwel het goud zelf in omloop zou zijn, of - als het niet anders kon en met de nodige voorzorgen - dat het zou worden vervangen door tekens die er onmiddellijk representatief voor waren. Het lijkt er dus op dat de getrouwe, waarachtige voorstellingsverhouding tussen de taal en de dingen of tussen het schilderij en de waarneembare wereld, zoals de realistische esthetiek dat wou, een tegenhanger kreeg in een geruststellende substitutieverhouding tussen het goudgeld en de goederen die het waard was, of tussen de bankbiljetten en het goud dat zij voorstelden. Bij Balzac gaat de realistische literaire esthetiek zelfs in de inhoud van zijn werk gepaard met voortdurende verwijzingen naar het goud. Zo verklaart bijvoorbeeld zijn personage Gobseck dat goud de enige materiële zaak is met een zekere waarde. Want goud "staat voor alle menselijke krachten". De taal van de realistische roman eigent zich de wereld toe en beeldt hem uit, net zoals het goudgeld zich alle goederen kan toeëigenen en alle menselijke krachten kan voorstellen.

Bij pragmatische denkers zoals William James of bij Paul Valéry zou men interessante metaforen kunnen vinden waaruit blijkt dat de verhouding van de ware taal tot de realiteit berust op een economisch en monetair model; zoals een bankbiljet pas waarde heeft dankzij de gouddekking, is de ware taal diegene die wordt gedekt door een taalexterne realiteit. Inflatie bedreigt de filosoof indien hij de verificatieprocedures over het hoofd ziet die zijn taaluitingen een gouddekking garanderen.

Zowel in de schilderkunst echter als in de literatuur en in de economie zal het streven naar een rechtstreekse representativiteit weldra vervagen. Naarmate het geld zich opdringt als systeem en niet langer als object wordt de geldkwestie een samenstel van tekens dat verwijst naar andere tekens, in een eindeloze schuldverdaging waarbij de gematerialiseerde waarde - overgenomen door het metaalgeld of gewoon de goederen die men ermee kan kopen - nog slechts een eindeloos vooruitschuivende horizon blijkt. -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux