Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
der letters een nieuwe en positieve benadering van de wereld, een nieuw model om de kosmos weer te geven, in het kader van hun bekende atomistische wereldbeeld. Woorden worden gebruikt om een oneindige verscheidenheid aan dingen te benoemen, maar zijn altijd weer samengesteld uit dezelfde letters, waarvan alleen de volgorde wisselt. Hetzelfde geldt voor de atomen waarvan zij het bestaan vooropzetten: het zijn elementaire, eenvoudige deeltjes die evenwel in verschillende onderlinge combinaties leiden tot de oneindige en gevarieerde veelheid van stoffen op de wereld. Door de letter niet langer te zien als een gevaar voor vervreemding, maar als een model dat de kosmos helpt vormen en informeren, zetten Democritus en Epicurus de stap naar de digitale wereld. Zij zien in dat de combinatie van een eindig aantal letters de weg opent naar de oneindigheid van de

informatie. Achter de analoge schijn van de wereld verbergt zich de digitale structuur van het zijn. Het kan dan ook geen toeval zijn dat het atoomtijdperk en het digitale tijdperk vandaag samenvallen, als een historische uitloper van de alfabetische revolutie bij de Grieken. De boekdrukkunst van de 15de eeuw en de schrijfmachine uit de 19de eeuw werken de alfabetisering van de wereld in de hand. Nietzsche is de allereerste filosoof die zich van een schrijfmachine bedient. Mallarmé, in Un coup de dès jamais n'abolira le hasard, maakt gretig gebruik van de poëzie van de typografische verscheidenheid en de verstrooiing van de letter volgens de wetten van de willekeur. De alsmaar verder doorgedreven "elektronisering" van de schrijfmachine, die er een zeer handig en globaal instrument voor telecommunicatie van heeft gemaakt, ligt geheel in de lijn van een atomistisch-digitaal model waarvan Lucretius -->

one
back
this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux