Jean-Joseph Goux - Elektronisch geld, of de vingers van de onzichtbare hand.
this text is part of the project New Forms for Financial Exchange
De kracht van de nieuwe mediatechnologieën schuilt zoals bekend niet in de ideeën die zij overbrengen, maar wel in de geruisloze verandering die zij aanbrengen in onze beleving van de wereld, in de manier waarop zij de verhouding wijzigen tussen de tekens en de dingen, de beelden en de werkelijkheid, de ideeën en de daden, de kijk op onszelf en de kijk op de anderen. Het alfabetisch schrift, dat dateert uit ongeveer dezelfde periode als de uitvinding van het geld, is niet alleen een visuele weergave van het gesproken woord aan de hand van een beperkte reeks tekens die wij "letters" noemen. Neen, het stelt de taal ook in staat zich los te maken van de spraak, van de levende aanwezigheid van de spreker en de toegesprokene, waardoor ze een schijnbaar onafhankelijk bestaan verwerft.

Plato heeft gelijk als hij zich afvraagt wat er van een tekst moet geworden als de schrijver niet (meer) aanwezig is. Hij vreest voor een zekere verwijdering, een breuk, een autonoom worden van het taalkundig teken ten opzichte van de levende aanwezigheid van de spreker, die zijn standpunt bijgevolg niet langer kan verdedigen en toelichten tegenover degene die hem beluistert en die het gesprokene niet langer kan afstemmen op de telkens weer unieke kenmerken van de toehoorder. Het schrift - altijd testamentair en aan iedereen op gelijke basis beschikbaar gesteld - opent een andere wereld dan die van het levende woord en werd dan ook door sommigen als een verlies ervaren.

Maar Democritus en Epicurus zagen in het samenstel -->

this document has been last worked on on Monday, 13-Jul-1998 00:00:00 CEST
next
part
[Moving Art Studio] |  [Mailing List e-money]

©1996 by Jean-Joseph Goux