Interact: [read the outline][get other material] [subscribe yourself] [back to index]

e-money: Re: De elektronische cultuur zwaar op de proef gesteld door de wet

this message entered the list on Mon, 26 Oct 1998 18:32:17 +0100
it has been sent by Dieter Demerre

Bart Vanhauwaert wrote:
>
> Ik vind het essentieel dat mensen dingen voor elkaar mogen verbergen,
> dat ze niet verplicht zijn tot volledige inlichting. Maar dat zal al
> wel duidelijk zijn.
> 

Daar ben ik het volledig mee eens. Deze inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer gaan veel te ver. Het is niet omdat je iets verbergt, dat
je iets verborgen te houden hebt. Veel mensen vinden dat persoonlijke
communicatie persoonlijk moet blijven. Als je aan het telefoneren bent
met een kennis en je bent ervan op de hoogte dat een derde - die niets
met de zaak te maken heeft - meeluistert, dan zul je je automatisch
geremd voelen (die exh. uitzondering niet tena gesproken - waarmee ik
geen uitspraak wil doen over exh.sme).
Het is ook zo dat prive informatie niet noodzakelijk van kriminele
oorsprong is, maar dat het wel kan gebruikt worden *tegen* een persoon. 
Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn in de Clinton-Lewinsky
affaire. Geen van beide betrokkenen heeft aanleiding gegeven tot de
rechtzaak. De vermeende gegevens zijn alleen aan het licht gekomen
omdat Ms L. ook tegen haar vriendin haar mond niet kon houden, en deze
laatste is dan met het verhaal naar Stark en de pers gestapt. Wat is er
misdadig aan een evt. buitenechtelijke relatie ? (Weerom, hiermee spreek
ik het moreel niet goed).

-- 
**** Groetjes vanwege ****** Greetings From ****
Dieter Demerre   --  mailto:ddemerre@acm.org
http://ace.ulyssis.student.kuleuven.ac.be/~dede/

Interact: [read the outline][get other material] [subscribe yourself] [back to index]

e-money is a critical mailing list on the subject of new forms for financial exchange. please feel free to send replies in the language of your choice. it is an open, multilingual and moderated list. do not send commercial content or misuse any of this archive's content in a commercial manner. the list's who-command has been disabled for privacy reasons.

contact the list owner