HOW TO USE "Q" SIGNALS
10-1
Receiving poorly
10-3
Stop transmitting. Channel in use by others
10-4
OK - affirmative-message received
10-5
Relay message
10-6
Operator busy, stand by
10-7
Out of service
10-8
In service - subject to call
10-9
Repeat transmission, poor reception
10-10
Transmission completed
10-11
Speaking too rapidly
10-12
Officials or visitors present
10-13
Advise road and weather conditions
10-14
Correct time
10-15
Make a pick up of ... at ...
10-16
Have picked up or have in possesion
... verhaal van het verloren geluid. Een zendamateur bracht door het experimenteren met geluiden zijn toehoorders ernstige gehoorschade aan. Deze man trachtte, in tegenstelling tot de meesten van hun, zijn contacten zo lang mogelijk te houden en zond tegelijkertijd onhoorbare maar kwetsende frequenties uit. Een aantal van zijn ontvangers werden tenslotte doof