Interact: [read the outline][get other material] [subscribe yourself] [back to index]

e-money: Re: De elektronische cultuur zwaar op de proef gesteld door de wet

this message entered the list on Mon, 26 Oct 1998 18:28:54 +0100
it has been sent by Bart Vanhauwaert


ohew@my-dejanews.com wrote:
: Voor 2 jaar hadden we er al eens discussie over (of de overheid al dan niet
: het recht had onze e-mails in te kijken). Mijn stellingname blijft dezelfde.
: Ik heb niets te verbergen dus van mij mogen ze mijn mails lezen, mijn
: telefoon aftappen. Ik weet dat dit voor bepaalde personen onaanvaardbaar is,
: maar wat hebben zij te verbergen ?? Als men geen 'criminele' daden stelt zal
: de overheid met de informatie die men over u heeft ingewonnen weinig of niets
: kunnen doen. Maar als men brandstigting voorbereidt, doodsbedreigingen
: verstuurd, ...

Is iedereen die weigert zijn private post te laten inzien (zelfs door 
'gelegitimeerde' instituten) noodzakelijk een verdachte voor u? Is het
een individueel mensenrecht voor u om dingen te mogen verbergen?

Ik vind het essentieel dat mensen dingen voor elkaar mogen verbergen,
dat ze niet verplicht zijn tot volledige inlichting. Maar dat zal al
wel duidelijk zijn.

cu bart

-- 
 __
| Linux also needs a Grock or a Krock , Like in Yosemite.

Interact: [read the outline][get other material] [subscribe yourself] [back to index]

e-money is a critical mailing list on the subject of new forms for financial exchange. please feel free to send replies in the language of your choice. it is an open, multilingual and moderated list. do not send commercial content or misuse any of this archive's content in a commercial manner. the list's who-command has been disabled for privacy reasons.

contact the list owner